Mäyräkoirien väri- ja kuviomuunnokset
- kuvia ja hieman värigenetiikkaa -

Teksti ja kuvat Jenny Hiukka ellei toisin mainita
Takaisin artikkelit-sivulle

 Mäyräkoirilla esiintyy valtava määrä erilaisia väri- ja kuviomuunnoksia, joista tässä käsitellään lähinnä FCI-maissa hyväksyttyjä värejä. Taulukossa esitettynä yleisimmät värit ja kuvioit mäyräkoirilla. Kuvien koirat on valittu siten, että ne edustaisivat mahdollisimman selkeästi valittua väriä.

Kuvia otetaan myös mielellään vastaan, joten jos sinulta löytyy puuttuva väri voit lähettää profiilikuvan koirasta sähköpostitse kuvaajan nimellä varustettuna. Osa väreistä / kuvioista on tietysti sellaisia, joita ei käytännössä esiinny lainkaan kyseisellä muunnoksella, kuten riistanväri pitkäkarvaisilla mäyräkoirilla. Alempana sivulla selitetty tarkemmin värin määräävien geenien nimet ja lokukset.
 

 

mäyräkoirien hyväksytyt väri- ja kuviomuunnokset
Osa kuvista on linkkejä suurempaan versioon.

pitkäkarvainen mäyräkoira

lyhytkarvainen mäyräkoira

karkeakarvainen mäyräkoira

Aavistuksen X-pertti

Angelhaken Xavier

(nimi puuttuu) ©Tiina Ranki

Punainen (PU) Turkin väri puhtaan punainen, tumma pigmentti. Dominoi kaikkia muita värejä.

 


Freckle-Face Josephine

Punainen tummin peitinkarvoin (PT) Turkin väri punainen, jossa eri asteisesti mustia karvoja. Tumma pigmentti. Tan-geenin aikaansaama väritys. Koiralla yksi punaisen värin geeni (ay) ja yksi tan-värin geeni (at) Punaisten karvojen joukossa eriasteinen määrä tummia karvoja muutamasta korvahapsusta aina manttelikoiriin saakka. Näitä yksilöitä syntyy etenkin yhdistelmistä joissa toinen vanhemmista on punainen, toinen musta/ruskea. Tyypillinen väritys etenkin pitkäkarvaiselle mäyräkoiralle.

 

(nimi puuttuu) ©Markku Kyllönen

 

Punainen ruskealla kirsulla (PR) Turkin väri punainen, pigmentti vaalea. Värityksen aiheuttaa ruskean värin geeni (bb), josta johtuen kirsu, silmien ja kynsien väri on samanlainen kuin ruskeilla. Hyväksytty joskaan ei toivottava väritys.

 

Creme (CR) Turkin väri vaalea, pigmentti tumma. vrt.kultainen noutaja. Creme kuuluu anglosaksien suosimiin väreihin ja on meillä melko harvinainen. Sitä esiintyy eniten pitkäkarvaisissa mäyräkoirissa.

 

Punainen laikullinen (PL) Turkin väri punainen, jossa vaaleamman punaisia laikkuja. Tumma pigmentti, joskin silmät voivat olla osittain tai kokonaan siniset.

 

(nimi puuttuu) © Zarar

Dalton Sea Amethyst

Riistanväri (RI) Turkin pohjaväri musta, ruskea tai punainen. Karvan keskiosa muuta osaa vaaleampi, josta syntyy riistanvärin kirjavuus. Tumma pigmentti.

 

Riistalaikullinen (RL) Turkin pohjaväri jokin edellä mainituista, jonka lisäksi koirassa on muuta väriä vaaleampia laikkuja.

 


Zhemzhuchina Peterburga Zorro


(nimi puuttuu)


nimi puuttuu

Musta punaisin merkein (MP) Turkki musta, päässä, rinnassa ja jaloissa punaiset tan-merkit. Pigmentti tumma.

 


Zingarese Tempestoso


(nimi puuttuu)

Musta laikullinen (ML) Pohjaväri musta punaisin merkein, jossa vaihteleva määrä epäsäännöllisiä harmaita laikkuja. Laikkuja vain tummalla pohjalla, ei lainkaan tan-merkeissä.

 


Tomjantin...


Keski-Maan...

(nimi puuttuu) © Elina

Ruskea keltaisin merkein (RK) Turkki suklaanruskea, päässä, rinnassa ja jaloissa punaiset tan-merkit. Pigmentti vaalea.

 


Ahotorpan Expert

Ruskea laikullinen (RL) Pohjaväri ruskea keltaisin merkein, jossa vaihteleva määrä epäsäännöllisiä beigejä laikkuja.


Zyzeal...


Great Boy Tergy

Brindle (BR) Pohjaväri voi olla mikä tahansa edellämainituista väreistä / kuvioista. Brindle muodostaa tummia raitoja yksiväriselle pohjalle. Tyypillinen brindle on punainen.

 

 

muut mäyräkoirien väri- ja kuviomuunnokset (Ei hyväksyttyjä Suomessa)

   
©Arja Lidman
Piebald

 

värien genetiikkaa

A-sarja

agouti

ay Punainen, kaikkia värejä dominoiva väri. Tumma pigmentti. Esiintyy kaikissa karvanlaaduissa. Voi tuottaa ainoastaan  punaisia jälkeläisiä.
 • Puhtaan punainen (ayayBB, ayayBb)

 

at Tan-geeni. Tan-värinen koira tarvitsee kaksi tan-geeniä, eli se ei koskaan kanna punaisen värin geeniä. Punainen tummin peitinkarvoin on mallia ayat - tummat karvat ilmestyvät punaiseen turkkiin tan-geenin vaikutuksesta. Punainen tummin peitinkarvoin voi tuottaa mustan (atat) kanssa punaisia ja mustia jälkeläisiä. Puhtaan punaisen ja mustan yhdistelmästä syntyvät pennut kantavat aina at-geeniä.
 • Punainen tummin peitinkarvoin (ayatBB, ayatBb)
 • Musta punaisin merkein (atatBB, atatBb)
 • Ruskea keltaisin merkein (atatbb)

aw Riistanväri. Riistanväri dominoi kaikkia paitsi punaista. Riistanväriin voi liittyä mm. punaisen värin geeni (punariista), musta geeni (tumma riista) ja ruskea geeni (ruskea riista). Riistanväriä esiintyy karkeakarvaisissa ja satunnaisesti myös lyhytkarvaisissa mäyräkoirissa.
 • Punariista (atawBB, awawBb)
 • Punariista ruskealla kirsulla (atawbb)
 • Tumma riista (awawBB, awawBb)
 • Ruskea riista (awawbb)

 

B-sarja

black

B Mustan värin geeni, dominoi ruskeaa. Musta voi olla joko BB (musta) tai Bb (musta, kantaa ruskeaa).
 • Musta punaisin merkein (atatBB, atatBb)

 

b Ruskean värin geeni, resessiivinen. Ruskealla koiralla on aina kaksi b-geeniä. Geeni estää mustan pigmentin muodostumisen,  joten ruskeilla koirilla on aina maksanvärinen kirsu, keltaiset silmät ja vaaleat kynnet.
 • Ruskea keltaisin merkein (atatbb)
 • Punainen ruskealla kirsulla (ayaybb, ayatbb)

 

D-sarja

diluutio

D Normaali pigmentti, dominoiva.
d Tumman pigmentin haalistuminen vaaleaksi, resessiivinen. Vaikuttaa kirsun, silmien ja kynsien väritykseen haalistavasti. Mustasta tulee sininen, ruskeasta isabella. Diluutiogeeniin arvellaan liittyvän erilaisia terveysongelmia, mm. iho-ongelmat.
 • Sininen (musta punaisin merkein +dd)
 • Isabella (ruskea keltaisin merkein +dd)
E-sarja

extension

E Normaali väritys, dominoiva.
e Vaikuttaa tumman pigmentin määrään, resessiivinen.
ebr Brindle-väritys. Ilmenee tummina juovina turkissa tai tan-merkeissä. Dominoiva.
 • Brindle (liitetävissä kaikkiin väreihin ja kuvioihin)

 

C-sarja

creme

C Normaali pigmentti, epätäydellinen dominanssi.
cch Punaista väriä vaalentava geeni. Ei vaikuta tummaan pigmenttiin (mustat karvat, kirsu, silmät ja kynnet) kuten d, vaan ne ovat tummat. Turkin vaaleus riippuu onko pigmenttiä vähentäviä geenejä yksi (Ccch) vai kaksi (cchcch). Jälkimmäiset ovat tyypillisimpiä cremejä.
 • Vaalentunut punainen (puhtaan punainen + Cch, punainen tummin peitinkarvoin + Cch)
 • Creme (puhtaan punainen + cchcch, punainen tummin peitinkarvoin + cchcch)
 • Musta cremenvärisin merkein (musta punaisin merkein + cchcch)
M-sarja

merle

 

M Pohjaväriä vaaleampi laikutus, dominoiva. Yksinkertaisena (Mm) merlegeeni aiheuttaa koiraan vaihtelevan määrän eri kokoisia vaaleita laikkuja (mustassa harmaita, ruskeassa beigejä ja punaisessa haaleanpunaisia). Kaksinkertaisena (MM) valkoisen värin osuus kasvaa yleensä huomattavasti ja geeni on semi-letaali - osa pennuista kuolee ennen syntymää, osalla on erilaisia kuulo- ja silmäongelmia ja osa on täysin normaaleja.
 • Punainen laikullinen (punainen+Mm, punainen tummin peitinkarvoin + Mm)
 • Musta laikullinen (musta punaisin merkein + Mm)
 • Ruskea laikullinen (ruskea keltaisin merkein + Mm)
 • Laikullisuus on näiden yleisimpien muunnosten lisäksi liitettävissä kaikkiin väri- ja kuviomuunnoksiin.

m Normaali väritys, resessiivinen.

Piebald-väritys, ei sallittu FCI-maissa

S-sarja

piebald

S Normaali väritys, dominoiva
si Pienet valkoiset pilkut rinnassa ja jaloissa, vrt. saksanseisoja
sp Valkoisella pohjalla värillisiä isoja laikkuja, vrt. kettuterrierin väritys. Tyypillisin mäyräkoiran piebald-väritys
sw Täysin tai lähes valkoinen, semi-letaali. 

 

Lähteet:

http://www.minit.info/varit.html

http://www.texasdelites.com/coatcolors.htm

Takaisin artikkelit-sivulle...